Op een dag wist je eindelijk wat je te doen stond, en begon je daarmee. Mary Oliver

Welkom op mijn website. Deze website is een adres van een verzameling artikelen, blogs, oefeningen, gedichten en citaten die ik met je wil delen, mocht je interesse hebben. Maar vooral gebruik ik deze plek als mijn bescheiden bibliotheek voor mensen die met mij in gesprek zijn over hun relaties, persoonlijke ontwikkeling en voor collega therapeuten…

Leef je leven niet als een project maar als een verhaal

uit: Een Prachtig Leven door Frank Martela Een waarschuwing tot slot. Voorkom dat je project om je leven zinvol te máken je gaat belemmeren om je leven als zinvol te erváren. De moderne westerse cultuur heeft er bij ons de boodschap ingehamerd dat we ons leven als een project moeten benaderen. Je moet, zo krijg…

De reis

Op een dag wist je eindelijkwat je te doen stond, en je begon,hoewel de stemmen om je heenhun slechte adviesbleven schreeuwen,hoewel het hele huisbegon te schuddenen je de oude trekaan je enkels voelde.“Beter mijn leven!”riep elke stem.Maar je stopte nietJij wist wat je te doen stondondanks de winddie met haar stijve vingersaan de fundering wriktemet…

An Offering

Robin Wall Kimmerer 2013 From: Braiding sweetgrass: indigenous wisdom, scientific knowledge and the teachings of plants / Our people were canoe people. Until they made us walk. Until our lakeshore lodges were signed away for shanties and dust. Our people were a circle, until we were dispersed. Our people shared a language with which to…