Welkom…

…. op de website van mijn praktijk. Hier kun je informatie vinden over individuele (relatie)therapie voor volwassenen en relatietherapie voor (echt)paren, gezinnen en families. Ook vind je informatie over verbindende gesprekken tussen zorgvragers en zorgaanbieders, tussen gezinnen van herkomst en pleeggezinnen.

Ik hou ervan als onze samenwerking je meer oplevert dan verwacht. Ik hoop dat ons werk zinvol zal zijn en de resultaten blijvend. Door mijn opleiding en ervaring heb ik me een breed palet eigen gemaakt, dus heb ik verschillende manieren om jou, jullie te helpen. Hoewel ik meestal gebruik maak van belevingsgerichte, verhalende en op mindfulness gebaseerde benaderingen, werkt soms een gedeelde lach over de ironie van het leven en de absurditeit die gepaard gaat met mens zijn, bevrijdend en helpend. Ik streef ernaar om eerlijk, open en diep gefocust te zijn op wat je zegt en niet zegt. Ik geloof in sterk zijn als je het nodig hebt, zacht als het werk al zwaar genoeg is en speels als de ernst van groei en verandering tegenwicht vraagt. Mijn benadering gaat evenzeer over het lichaam als over de geest en hoe die twee werkelijk één zijn. Wat je ook inbrengt, we zullen het zeker hebben over hoop, nieuwsgierigheid, mededogen en moed – nuttige hulpmiddelen voor zowat elk menselijk verhaal. Hoe graag ik ook wil dat jij en jullie de laatste sessie verlaten met nieuwe vaardigheden en perspectieven, hoop ik dat onze samenwerking zal bijdragen aan jouw ervaren van vrijheid en vitaliteit, zelfs in donkere tijden.

Beginnerswerk

Als systeemtherapeut gaat mijn aandacht uit naar relaties en hun omgeving. Actief en geworteld leven is leven in en met relaties. Een belangrijk kenmerk van krachtige relaties is dat wanneer sleetsheid, wrijving, tegenslag of teleurstelling zich aandienen, om te kunnen herstellen. Herstel maakt iets zichtbaar wat zich afspeelt in het voor ons vertrouwde: de manier waarop we kalmeren, verdragen en betekenis zoeken met onszelf en met een ander. Zo maken en oefenen we onze ruimte in relaties. Het is het komen en gaan tussen verbonden zijn en zelf iemand zijn, tussen intimiteit en afstand, tussen loyaliteit en vrijheid. Wanneer herstel of opnieuw beginnen niet meer vanzelfsprekend gaat, kun je verstrikt raken of je eenzaam voelen in een relatie. Of het nu een relatie is met jezelf (of aspecten van jou), een partner, kind of ouders, vriend of collega. Wanneer je herstel paart aan betrokkenheid en moed ontstaat er vrijheid om iets nieuws in gang te zetten, hoe klein of groot dat ook is. En wat de uitkomst ook is, relatiewerk is telkens weer opnieuw beginnerswerk!

Verder is deze website een adres van een verzameling artikelen, blogs, oefeningen, gedichten en citaten die ik met je kan delen, mocht je interesse hebben. Ik gebruik deze plek als mijn bescheiden bibliotheek voor mensen die met mij in gesprek zijn over hun relaties, persoonlijke thema’s en voor collega therapeuten om inzichten te delen. In het menu vind je informatie over mij en hoe je met mij in contact kunt komen.


We kijken één keer naar de wereld, in onze kindertijd. De rest is herinnering.
Louise Glück

De bron van vrijheid is gelegen in onze geboorte en daarmee in ons vermogen een nieuw begin te maken.
Hannah Arendt

Een belangrijke relatie is de relatie met jezelf en hoe dat doorwerkt in relatie met anderen. In individuele relatietherapie kunnen we onderzoeken, waar het je makkelijk af gaat en waar je het uit de weg gaat of waar je vastloopt. Bij dit onderzoek kan je stuiten op vroege relatiepatronen of pijnlijke relatieverwondingen (ontwikkelingstrauma of micro-trauma). We kijken naar waar en hoe je dit heeft gevormd, het soms met je aan de haal gaat en hoe je het anders zou willen. En vooral, wat heb je nodig om weer echt te verbinden met jezelf en anderen. Ik gebruik daarbij het model van ‘Internal Family Systems‘ (IFS).

Verder lezen….

Een goede relatie is een veilige relatie waarin levenslust en intimiteit de relatie voeden. Met de tijd kunnen relaties zodanig veranderen dat negativiteit de overhand krijgt. Je groeit uit elkaar als gevolg van bijvoorbeeld jouw individuele ontwikkeling, of door een verschil in ouderschapswens, werkeloosheid, ziekte of rouw. Als het niet lukt om dat samen te herstellen, dreigt een neerwaartse spiraal. Het lukt niet meer om liefde te delen en te beleven.

Verder lezen….


Je bent één gezin maar je bent ook allemaal verschillend. Gezinnen vormen een wereld op zich, met eigen normen en waarden. Maar ook met geschreven én ongeschreven regels. Ontwikkelingen in het leven van één van de gezinsleden kunnen effect hebben op het hele gezin. Dat kan gebeuren als een kind in de puberteit komt of als er een kind met een ernstige beperking wordt geboren of een van de gezinsleden verliest een baan of wordt ziek. Dat beïnvloedt vaak het evenwicht in het hele gezin. Ook een scheiding, of het vormen van een nieuw samengesteld gezin kan een ingewikkeld proces zijn.

Verder lezen….