RELATIEGESPREKKEN

Iedereen reageert verschillend op problemen in een relatie. Sommigen vechten: ze proberen aan te geven dat de huidige situatie hen niet bevalt. Dat lukt niet altijd op een constructieve manier, zodat het de ruziesfeer alleen maar verergert. Anderen vluchten: ze gaan meer werken, trekken zich terug en hopen dat de bui overwaait. De partner ervaart dit als een gebrek aan betrokkenheid en verbinding en ziedaar: de voedingsbodem voor nog meer vechten. En soms kunnen partners een gezamenlijk innerlijk ‘besluit’ nemen om naast elkaar te leven in wederzijdse afstandelijkheid. Intimiteit en nieuwsgierigheid zijn verdwenen, het samenleven kenmerkt zich door geprikkeld uitwisselen en partners ervaren een knagend gevoel van teleurstelling.
Lopen jij en je partner ook vast in vergelijkbare negatieve patronen? Dan kan het goed zijn om hulp te zoeken.

Ik werk op een ervaringsgerichte manier waarin aandacht besteed wordt aan hoe je contact en verbinding maakt met jezelf en in relatie met anderen. Onderdeel hiervan is wat je ervaart in het contact met de therapeut. Dit betekent dat we sterk in het hier-en-nu blijven bij je onmiddellijke ervaringen. Je leert je gedachten, belemmeringen, verdriet en boosheid beter te leren voelen en uiten. Er wordt gewerkt met het denken, voelen en zijn; hoofd, hart en lichaam. Vanuit een onderzoekende houding komen we bij diepere emoties, die aan de ruzies/verwijten ten grondslag liggen. Vaak zie je niet meer wat de ander eigenlijk wil omdat je elkaar bekijkt met een negatieve of achterdochtige blik. Door deze emoties weer van elkaar te weten en te herkennen is echte verandering en herstel van veiligheid en verbinding binnen relaties mogelijk.

Ik start met een kennismaking waarin we samen jullie vragen onderzoeken en wat ik voor jullie kan betekenen. Als we na het kennismaken besluiten verder te gaan, spreken we een vervolg af. Vaak houdt dat in dat in de beginfase we elkaar geregeld zien, bijvoorbeeld elke twee weken. De sessies duren meestal anderhalf tot twee uur. Na verloop van tijd, als het weer beter gaat, worden de afspraken met meer tussentijd gepland. De ervaring leert dat ongeveer 8- tot 15 sessies voldoende zijn, soms zijn het er meer. Ik zie jullie meestal samen. Maar soms kan het goed zijn om met ieder van jullie ook een of meerdere keren individueel te werken.

Omdat niemand en geen relatie hetzelfde is, zoek ik wat jullie het beste past werk ik vaak met een combinatie van verschillende werkwijzen en werkvormen.

IFIO – Relatietherapie

De IFIO – benadering (Intimacy From Inside Out) is gebaseerd op Internal Family Systems en opent een perspectief om aan veiligheid en herstel van intimiteit te werken. De nadruk ligt op het innerlijk onderzoeken wat ons in de weg staat, met name het beschamen en het ervaren van schaamte. Een mindfulness/lichaams-gerichte benadering.

Verder lezen….

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is ifs-logo-1.jpg

EFT – Relatietherapie

Emotionally Focused Therapy (EFT) gaat er vanuit dat paren met problemen ‘gevangen’ zitten in een negatieve interactiecirkel ook wel ‘het patroon’ of ‘de cirkel’ genoemd. Er speelt meer dan communicatie en dat heeft te maken met liefde, emoties en gehechtheid. EFT is gericht op het herkennen van emoties en het herstel van veiligheid en verbinding.

Verder lezen….

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is eft-logo-1.jpg

PACT – Relatietherapie

Psychobiological Approach To Couples Therapy (PACT) is een samengaan van hechtingstheorie, ontwikkelingsneurologie en spanningsregulatie. PACT kan helpend zijn voor paren die last hebben van heftige emoties en heftig gedrag binnen de relatie.

Verder lezen….