Emotionally Focused Therapie (EFT)

Het hart van EFT ligt in het begrijpen van wat er werkelijk speelt in een relatie. Het gaat niet om oppervlakkige ruzies en meningsverschillen, maar om de dieperliggende emotionele behoeften en verlangens die beide partners hebben. Het is een zoektocht naar de kern van wat de partners echt nodig hebben van elkaar.

In deze zoektocht gaat het niet alleen om het herkennen van deze behoeften, maar ook om het uitspreken ervan naar elkaar. Het is van belang dat er nieuwe, heldere signalen worden uitgezonden die een positieve reactie van de ander oproepen. Dit creëert een veilige omgeving waarin partners hun gevoelens en pijnpunten kunnen bespreken zonder angst voor afwijzing of veroordeling.

Door deze nieuwe manier van communiceren ontstaat er een hechtere band tussen de partners en worden oplossingen gevonden voor problemen die voorheen onoplosbaar leken. Het vergroot het vertrouwen en begrip tussen de partners en maakt de relatie tot een veilige haven waarin beide partners kunnen rusten en zichzelf kunnen zijn.

Deze verbetering in de relatie heeft niet alleen positieve gevolgen voor de relatie zelf, maar ook voor het individuele welzijn van beide partners. Wanneer men zich veiliger voelt in de relatie, kan men beter omgaan met stress en moeilijkheden, en kan men emoties beter reguleren. Dit heeft weer positieve effecten op andere aspecten van het leven, zoals het ouderschap.

EFT is een zoektocht naar de kern van een relatie, waarbij partners hun dieperliggende behoeften en verlangens ontdekken en uitspreken naar elkaar. Het resultaat is een veilige, hechte relatie waarin beide partners zichzelf kunnen zijn en hun problemen kunnen bespreken zonder angst voor afwijzing. Het verbetert niet alleen de relatie zelf, maar heeft ook positieve effecten op het individuele welzijn van beide partners.

Als je streeft naar verduidelijking van onderliggende behoeften, kan het voorkomen dat een van de partners zich bewust wordt van zijn of haar verlangen om de relatie niet langer voort te zetten. In gevallen waar de relatie al geruime tijd op een dood spoor zit en affectie ver te zoeken is, kan het een legitieme beslissing zijn voor de partners om dit onder ogen te zien. Het bieden van ondersteuning bij het proces van loslaten is dan belangrijk. Dit losmaakproces vereist moed en zelfvertrouwen, niet alleen in jezelf, maar ook in elkaar. Het is beslist geen gemakkelijke taak om je partner te laten gaan en openlijk je tegenstrijdige gevoelens daarover te bespreken. Het is belangrijk om ruimte te maken voor de onderliggende gevoelens van verdriet en pijn, om te voorkomen dat je verstrikt raakt in reactieve boosheid. Het creëren van deze ruimte omvat ook het erkennen van de onderliggende behoeften en angsten, en vereist tijd en toewijding tijdens de gesprekken. Als de partners erin slagen om op een respectvolle wijze uit elkaar te gaan, vanuit hun innerlijke overtuiging, kunnen eventuele kinderen worden behoed voor onnodige relatiepijn en loyaliteitsstress.

Een gedachte over “Emotionally Focused Therapie (EFT)

Reacties zijn gesloten.