door: Wisse Tanis

Die ene ruimte doordringt alle wezens hier: een innerlijke wereldruimte. Geruisloos vliegen de vogels door ons heen. O, ik die groeien wil, ik kijk naar buiten en in mij groeit de boom. Ik ben bang, en het huis woont in mij. Ik ben op mijn hoede, en in mij is een schuilplaats. Geliefde die ik werd: het beeld van de schone schepping vlijt zich tegen me aan en huilt bij mij uit’. Rainer Maria Rilke (1914)

Het Zelf-besef van een persoon verandert door en plooit zich naar belangrijke ervaringen in zijn of haar ontwikkeling en de omgeving waarin hij of zij groot is gebracht. Wanneer fasegebonden uitdagingen samengaan met voldoende stabiliteit en afstemming met de belangrijkste verzorger(s) kan het zelfgevoel van het kind groeien, het vermogen aangemoedigd worden om de omgeving te verkennen en in toenemende mate zelf zijn of haar weg te gaan los van de gehechtheidsfiguur, maar ook duidelijk in staat om terug te keren naar de veilige haven in tijden van stress, verlies of overprikkeling.
Wanneer kinderen daarentegen opgroeien in een omgeving zonder veilige verbinding met de belangrijkste verzorger(s), zijn ze minder in staat om vrij en nieuwsgierig te verkennen en om hun Zelf-vertrouwen te ontwikkelen. Wanneer ze blootgesteld worden aan ervaringen die de hun persoonlijke vaardigheden en hulpbronnen overstijgen, treedt overvraging op en zelfontwikkeling maakt plaats voor hechtingsangsten en overlevingsstrategieën worden ontwikkeld. Of ze zich nu voordoen in de kindertijd of later, traumatische ervaringen, gebeurtenissen en relaties overweldigen, per definitie, het vermogen van het organisme om te verwerken en het te integreren. Deze ervaringen zijn “te veel” op verschillende sensorische niveaus. Ze overspoelen. Cognitief maken ze bestaande kaders kapot (het denken verandert letterlijk, wordt kritisch of verward) en deze zijn moeilijk te herstellen. Op belevingsniveau ontstaat hulpeloosheid/zelfbepaling, minderwaardigheid/arrogantie . Zo zien we vaak dat zij impliciete tegenstrijdigheden ontwikkelen die zich na verloop van tijd manifesteren als ongelijksoortige, elkaar uitsluitende ‘werkelijkheden’.
Deze behoefte aan het naast elkaar bestaan van tegenstrijdige werkelijkheden, emoties en overtuigingen wordt gezien als een belangrijke oorzaak van het fragmenteren van de persoonlijkheid in subpersoonlijkheden, oftewel veranderingen, die de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) kenmerken. Aan de ene kant is een belangrijke veronderstelling dat complex trauma meervoudigheid creëert. Aan de andere kant hebben sommige traumatheoretici, met name Berne (1972) en Watkins en Watkins (1988), geponeerd dat mensen van nature meervoudig zijn, en dat trauma geen, wat zij ego-toestanden noemen, creëert, maar in plaats daarvan krachtige scheidingen en conflicten tussen de reeds bestaande elementen van meervoudigheid veroorzaakt. De benadering, het innerlijke familiesystemen (IFS) -model (Schwartz, 1995), deelt het meervoudigheidsperspectief van Berne en Watkins & Watkins en benadrukt dat verschillende soorten cliënten gemakkelijk hun subpersoonlijkheden kunnen identificeren en er mee aan de slag kunnen met wat IFS hun ‘delen’ noemt. De meeste getraumatiseerde cliënten zijn bijzonder bedreven in dit proces, omdat hun delen sterk naar voren komen. Hoewel veel therapeuten die werken met complexe traumatische stressstoornissen zich ervan bewust zijn dat hun cliënten vaak relatief autonome delen van zichzelf beschrijven, onderzoeken ze dat innerlijke gebied niet uit angst voor verdere fragmentatie of ontregeling van hun cliënten.
Dat is een terechte angst. Veel overlevenden van chronische trauma’s lijken behoorlijk instabiel. Hun traumagetekende hechtingsgeschiedenis heeft een gezonde oplossing van gestapelde trauma’s belemmerd, dus bevat het reservoirs van pijn en schaamte, gevoelens die ze wanhopig proberen te reguleren of te vermijden. Om dit te doen, ontwikkelen ze coping-mechanismen, zoals zich afzonderen en sterk op zichzelf zijn, vermijding / dissociatie, zelfverwonding, eetstoornissen en middelenmisbruik, in een poging de pijn op afstand te houden. Wanneer echter een traumatische stressfactor optreedt die niet door dergelijke strategieën onder controle kan worden gehouden, bevinden cliënten zich vaak in voortdurende stressreactiepatronen van zich herhalende cycli van verdoving en verstoring, samen met hyperarousal (de klassieke triassymptomen van PTSS) (Horowitz, 1997) ) en als gevolg daarvan, depressie en toenemende hopeloosheid en wanhoop. Deze cycli worden vaak gekenmerkt door extremere strategieën, zoals toegenomen eetbuien, seks, drugs of alcohol; hongeren; zelfbeschadiging of re-enactments van het oorspronkelijke trauma; of zelfmoordgedachten of daden.

Dit profiel overziend is het begrijpelijk dat de inspanningen van veel traumatherapeuten, vooral in de beginfasen van de behandeling, gericht zijn op het stabiliseren van cliënten door alternatieve copingvaardigheden te leren, zich te concentreren op symptoomvermindering en een veilige, vertrouwende relatie te creëren. Wanneer cliënten over hun delen praten, zijn het vaak die delen die zeer kritisch zijn ten opzichte van hen, die hen op verschillende manieren zelfcontrole laten verliezen, of die gekwetst en wanhopig zijn. Het vooruitzicht van verdere ontketening van extra instabiliteit door de cliënt op die onderdelen te laten focussen, lijkt contraproductief. Bovendien wanneer de therapeuten die hun angst overwinnen en proberen te werken met deze innerlijke gemeenschappen van subpersoonlijkheden, bevinden zij zich vaak in escalerende machtsstrijd met de extreme delen van hun cliënten of zien ze hun cliënten na beladen sessies zorgwekkende vormen van terugval hebben.
Ondanks deze uitdagingen blijven veel traumatherapeuten worstelen om manieren te vinden om veilig het innerlijke leven van cliënten te betreden . Ze zoeken een niet-pathologiserende kaart die cliënten in staat stelt om hen te helpen navigeren binnen deze delicate innerlijke ecologieën. Met dat doel in gedachten, begon Richard Schwartz het systeemdenken dat hij in de vroege jaren tachtig als een familietherapeut leerde kennen toe te passen op de innerlijke families van subpersonen bij cliënten. Hij ontdekte dat, vooral bij complexe traumatische stressstoornissen, dat cliënten ertoe aanzetten om hun extreme delen te dwingen of rationeel te overtuigen om te veranderen, die onderdelen juist resistenter of extremer maakten. Zodra hij in staat was om afstand te nemen van een mentaliteit van controle en in plaats daarvan cliënten uitnodigde nieuwsgierig te worden naar hun delen en waarom ze deden wat ze deden, leerde hij dat de delen zich als geparentificeerde kinderen in een gezin gedroegen. Veel van de meest ogenschijnlijk destructieve delen verminderden hun extreme gedrag door zich bewust te worden van (1) hun behoefte om andere delen te beschermen, (2) hun polarisatie met nog andere delen, en (3) de extreme overtuigingen en emoties voortkomend uit hun gehechtheid en trauma geschiedenissen (wat in IFS-taal hun lasten worden genoemd). Met andere woorden, net als in gezinstherapie konden veel delen niet geïsoleerd veranderen, omdat ze vaak het gevoel hadden dat hun extreme rol noodzakelijk was voor het voortbestaan van de cliënt. Net als in externe gezinnen, voordat een lid van het innerlijk gezin kan veranderen, moet de therapeut werken met het netwerk van relaties waarin dat familielid is ingebed, en helpen het deel zijn lasten kwijt te raken.

Het leek er dus op dat deze delen van hun verantwoordelijkheid moesten worden ontheven om de zeer kwetsbare delen die de pijn droegen van trauma’s en verraad in het verleden te beschermen. Die kwetsbare delen leken te zijn bevroren in de tijd vanaf de pijnlijke gebeurtenissen, waardoor cliënten poogden om ze te vergeten en om ze, samen met hun overtuigingen en het gevoel dat ze gaven, verborgen te houden. Schwartz noemde deze kwetsbare en verstoten delen de ballingen en probeerde de cliënten toegang tot deze delen te verschaffen en hen zo te helpen, dat de beschermers van hun taken konden worden ontheven. Hij merkte echter dat in veel gevallen, nadat cliënten zich op die ballingen hadden geconcentreerd, ze overweldigd werden door het gevoel en de herinneringen, en teruggetrokken werden in een reactie, in die pijnlijke periodes uit het verleden in wat soms op regressies leek. Bovendien hadden cliënten na deze emotionele sessies terugkerende aanvallen van hun innerlijke critici, niet meer naar therapie kwamen, of gevaarlijke somatische, zelfbeschadigende of verslavende reacties laten zien.
Door onopzettelijk op deze manier van werken cliënten te beschadigen, beijverde Schwartz zich om van cliënten de regels van innerlijke systemen te leren kennen en zich aan die regels te houden. In dat proces ontdekte hij dat wanneer zij (de delen) respectvol werden benaderd, de zelfs schijnbaar destructieve en onverzettelijke delen niet waren wat ze leken, en in plaats daarvan waardevolle subpersonen waren die gedwongen waren tot extreme, beschermende rollen. Hij ontdekte manieren om cliënten toegang te verlenen tot deze bannelingen, zonder er door overweldigd te worden. Toen dat mogelijk bleek, vroegen cliënten die delen om hun verhaal te vertellen, en konden cliënten met compassie waarnemen wat er met de delen in het verleden was gebeurd, toen ze hun lasten opbouwden. Wanneer delen ten volle werden gevoeld, konden ze deze lasten vrijmaken – extreme overtuigingen en emoties – die hen opgesloten hielden in hun rollen en transformeerden in hun natuurlijke, waardevolle staat.

Schwartz ontdekte ook dat als cliënten zich focusten op hun delen en daardoor van hen loskwamen, ze vaak spontaan en plotseling in een staat terechtkwamen die vandaag de dag ‘mindful’ genoemd zou kunnen worden. Cliënten toonden nieuwsgierigheid naar delen die hen eerder hadden geïntimideerd, zagen met helderheid en ervaarden compassie voor hen, terwijl ze deze eerder hadden gehaat. Terwijl ze zich in die toestand bevonden, begonnen cliënten zich anders te verhouden tot hun delen en leken ze te weten hoe ze hen konden helpen zich veilig en begrepen te voelen. Deze empirische observatie, die net onder de oppervlakte van complexe traumacliënten ligt, legt een ongedeerd Zelf met de nodige middelen voor cliënten bloot om hun eigen innerlijke systemen te transformeren. Dit was verbazingwekkend, omdat het zo in tegenspraak was met veel van de westerse ontwikkelingspsychologie en psychotherapie. Dit vertrouwen dat er zo’n Zelf bestaat en toegankelijk is, vaak verrassend snel, zelfs bij cliënten met een complexe traumatische stressstoornis, is een kenmerk van IFS-therapie. Naast dat ze aandachtig werden, werden cliënten in de staat van Zelf actieve innerlijke leiders die hun delen gingen vertrouwen, wat leidde tot interne integratie en herstel.

Het IFS-model

Delen
Het model IFS veronderstelt dat de natuurlijke staat van de geest is om subpersoonlijkheden of delen te hebben, elk met waardevolle kwaliteiten en talenten. Trauma’s en gehechtheidsverwondingen transformeren deze delen van hun waardevolle en gezonde toestand in beschermende of zeer kwetsbare toestanden die destructief kunnen zijn en het leven van de cliënt kunnen verstoren op manieren die eerder zijn beschreven. Deze transformatie zorgt ervoor dat cliënten (en veel van hun therapeuten) de delen verwarren met hun extreme manifestaties en bijgevolg hen te bestrijden, te negeren of proberen ze te elimineren (dat wil zeggen, ze verwarren de delen met de lasten die de delen dragen, zich niet realiserend dat zodra delen hun lasten vrijgeven, zij kunnen terugkeren naar hun oorspronkelijke functionele staat).

Ballingen
Enkele van de meest verwonde delen van de cliënt zijn bannelingen die gehechtheidsverwondingen en traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Deze zijn meestal de meest gevoelige, spontane, onschuldige, speelse, kind-achtige delen van de cliënt die, na te zijn gekwetst, lasten van pijn, verraad, schaamte, shock en ongeloof dragen. Ze veronderstellen vaak dat ze waardeloos zijn en schuld dragen voor hoe ze werden behandeld. Vaker wel dan niet, ze zijn bevroren in de tijd geraakt tijdens kwetsende of traumatische periodes. Cliënten ervaren ballingen vaak als wanhopig behoeftig of als onthechte, afwijzende, innerlijke kinderen, op een manier die lijkt op de angstige of ontwijkende hechtingsstijlen van externe kinderen. Nadat deze delen verwond zijn geraakt (of belast), voegt de traumacliënt “nog meer pijn aan hun verwonding toe” door van hen te dissociëren om afstand of controle houden. Ze zijn opgesloten in wat vaak in de verbeelding van de cliënt wordt weergegeven als innerlijke grotten of afgronden, en de meeste cliënten vrezen hen zo zeer dat ze hen nooit meer willen voelen. Cliënten hebben daar een goede reden voor. Elke keer dat een van deze delen van streek is geraakt door een gebeurtenis en daardoor uit de balling naar voren treedt, voelen cliënten zich alsof ze worden verteerd door de vlammen van emoties, en ze betreden de donkere wereld van het deel, geïmmobiliseerd, depressief, wanhopig behoeftig, en zeer kwetsbaar. Ze voelen zich alsof de traumatische gebeurtenissen zich opnieuw voordoen in het heden. Deze verbannen delen bevatten het gevreesde gevoel dat traumacliënten hun leven lang proberen te controleren en te reguleren.

Twee soorten beschermers
Om te voorkomen dat bannelingen emotioneel “uitbreken”, hebben cliënten met trauma andere delen die hen proberen te beschermen tegen gebeurtenissen die de bannelingen zouden kunnen activeren, en tegen de gevreesde gevoelens die dan vrijkomen. Om die reden worden deze delen in IFS beschermers genoemd. Eén set beschermers is verantwoordelijk voor het voorkomen van alles wat ballingen zou kunnen schokken. Dit worden managers genoemd, omdat ze ernaar streven de prestaties, het uiterlijk, de relaties en alle aspecten van hun leven onder controle te houden zodanig dat ze zich veilig blijven voelen. Bij traumacliënten zijn het vaak de geharde, angstige delen die altijd zoeken naar en anticiperen op gevaar. Ze zijn ook de perfectionistische innerlijke zelf-critici die wanhopig proberen de cliënt ertoe te brengen om zich te gedragen op een manier die normaal lijkt, zodat ze geen pijn zullen lijden. Of ze bekritiseren om het vertrouwen te vernietigen, zodat cliënten geen enkel risico nemen. Managers houden ook cliënten chronisch gevoelloos en gedissocieerd om hun innerlijke omgeving te beheersen, zodat ze de gebeurtenissen uit de buitenwereld niet voelen. De andere set beschermers is nodig omdat, ondanks de inspanningen van de managers, bannelingen nog steeds kunnen worden geactiveerd. Wanneer een cliënt de emoties van een balling begint te voelen, is er een hectische reactie om onmiddellijk uit die staat te geraken. Brandweer onderdelen springen in actie om het emotionele vuur te doven met ofwel een stemming veranderende substantie of andere afleidende activiteit ontworpen om de cliënt te leiden totdat het vuur zichzelf uitbrandt. Brandweermensen zijn vaak impulsief, reactief en bij traumaklanten kan het irrationeel en zelfdestructief lijken. Brandweermensen staan achter cliëntgedrag, zoals eetbuien over alcohol, drugs, seks of eten. Ze drijven activiteiten als zelf-snijden, zelfmoordpogingen, nemen van risico’s, explosies van woede en plotselinge dissociatie of terugtrekking. Nogmaals, managers en brandweerlieden zijn beide beschermende delen die het doel delen om ballingen op afstand te houden. Het belangrijkste verschil tussen hen is het punt in de interne volgorde waarin ze werken. Managers voorkomen dat er triggers optreden die ballingen kunnen activeren. Brandweerlieden handelen nadat een balling van streek is geraakt.

Het Zelf
Omdat veel cliënten met complexe traumatische stressstoornissen zulke ernstige geschiedenissen en symptoomprofielen hebben, en omdat ze vaak grondig worden afgesloten of zeer emotioneel labiel (of elkaar afwissen), is het gemakkelijk te geloven dat ze zwakke ego’s hebben en veel nodig hebben van de therapeut. De belangrijkste ontdekking van het IFS-model is dat binnen dergelijke cliënten een onbeschadigde essentie bestaat die, eenmaal geopend, een effectieve leider van hun interne en externe werelden kan worden. Dit wordt het Zelf genoemd en de meeste traumacliënten zijn zich nauwelijks bewust van het bestaan ervan, omdat het wordt verdoezeld door hun andere delen. Toen, als een kind, het Zelf van de cliënt niet in staat was om hem of haar te beschermen tegen getraumatiseerd of misbruikt te zijn, verliezen de delen het vertrouwen in hun leiderschap en gaan in plaats daarvan ervan uit dat ze het systeem moeten overnemen en beschermen. Het herstel van het vertrouwen van delen in zelfsturing is een belangrijke drijfveer van IFS. Wanneer voldoende delen van een cliënt gaan vertrouwen dat het veilig is om te scheiden – om uit hun positie van dominantie te komen – zal de cliënt spontaan en snel de kwaliteiten manifesteren van goed leiderschap verbonden aan het Zelf. Deze kwaliteiten omvatten de volgende elementen van zelfmanagement: nieuwsgierigheid, mededogen, kalmte, helderheid, vertrouwen, moed, creativiteit en verbondenheid. Cliënten beginnen zich vervolgens te verhouden tot hun delen op een manier die de delen helpen hun extreme emoties en overtuigingen te ontlasten en tot transformatie te leiden.

Het Zelf van de therapeut
Een manier om IFS-therapie te begrijpen, is te beseffen dat de ‘delen’ van een cliënt veilig worden gehecht aan het Zelf van de cliënt in een proces dat vergelijkbaar is met het hechtingsproces tussen een liefhebbende ouder en een onveilig of ongeorganiseerd gehecht kind. Maar om dat mogelijk te kunnen maken heeft de cliënt toegang nodig tot het Zelf van de therapeut. Het is belangrijk om te benadrukken dat de mate waarin de therapeut toegang heeft tot zijn of haar Zelf, in plaats van het werken vanuit zijn of haar eigen beschermende delen, is de mate om waarin de IFS-technieken effectief zijn. Dit is vooral een uitdaging bij mening complexe traumacliënt, omdat deze beschermers heeft die niemand vertrouwen en therapeuten, die te dichtbij komen, uittesten of provoceren. Tegelijkertijd kunnen de ballingen van de cliënt wanhopig nabijheid willen zoeken en gaan idealiseren of sterk afhankelijk worden van de therapeut. Bovendien zullen de gevaarlijke activiteiten van hun brandweerlieden waarschijnlijk de angstige, controlerende delen van therapeuten te oproepen.
Het behouden van persoonlijk Zelf-leiderschap bij dergelijke cliënten gaat beter wanneer de therapeut hun schommelende verschuivingen van de ene extreme toestand naar een andere niet ziet als een bewijs van ernstige pathologie of therapeutisch falen. Wanneer de therapeut daarentegen begrijpt dat dergelijke verschuivingen manifestaties zijn van zwaar belaste en beschermende delen van de cliënt, en ook vertrouwt dat het Zelf van de cliënt net onder de oppervlakte aanwezig is, is het gemakkelijker om niet te overreageren. Traumacliënten zijn buitengewoon gevoelig voor zelfbeschermende delen bij hun therapeuten en zullen daar sterk op, en daarmee is de kans op therapeut-cliënt-escalaties groot en schadelijk voor cliënten.

In IFS-training wordt veel aandacht besteed aan het leren van de therapeut om voor elke sessie Zelf-IFS-therapie te doen, zodat de delen van de ‘therapeut’ een stap terug kunnen doen en het Zelf van de therapeut toestaan aanwezig te zijn. Deze strategie resulteert in een grote afname van traditionele weerstand en een grotere ontvankelijkheid voor herstel. Omdat bij IFS het Zelf van de cliënt degene is die met de innerlijke delen van de cliënt werkt, is de therapeut meer een samenwerker die “het gebied kent” die zich opstelt als een gids of een partner. Juist vanwege deze samenwerking en de beschikbaarheid van het Zelf van de therapeut, is IFS-behandeling minder onderhevig aan de intense overdracht, projectie of afhankelijkheid die het werk met complexe traumacliënten zo kan karakteriseren. Een veilige, vertrouwende therapeutische relatie is belangrijk voor succes, maar de primaire herstelrelatie is tussen het Zelf van de cliënt en zijn of haar delen.

Stappen in IFS-therapie
Naarmate een cliënt zijn of haar problemen beschrijft, helpt de therapeut de cliënt om de betreffende delen te identificeren door te vragen naar emoties of gedachten rond het probleem. Nadat de cliënt heeft gereageerd, kan de therapeut reflecteren wat de cliënt zei, en de zin toevoegen: “dus een deel van je voelt…., klopt dat?” Bijvoorbeeld: “Dus een deel van je is voortdurend bang, en een ander deel maakt je voor dat belachelijk, klopt dat?”
Nadat de therapeut verschillende delen heeft geïdentificeerd, vraagt hij de cliënt of er één deel in het bijzonder is dat hij of zij zou willen leren kennen en helpen. Als de cliënt een deel kiest wat een balling zou kunnen zijn, dan vraagt de therapeut eerst om te werken met delen die niet willen dat de cliënt in de buurt komt van dat deel, omdat het belangrijk is om eerst met beschermende delen te beginnen voordat je naar ballingen gaat. De IFS-therapeut heeft groot respect voor de beschermers van een cliënt en helpt de cliënt eerst de beschermers te leren kennen en vriendschap met hen te ontwikkelen, alvorens toestemming te vragen om ballingen te benaderen. Nadat de cliënt zich op de beschermer heeft geconcentreerd en deze in zijn of haar lichaam lokaliseert, vraagt de therapeut de cliënt hoe hij of zij zich voelt ten opzichte van het deel. Het antwoord van de cliënt vertelt de therapeut hoeveel Zelf aanwezig is ten aanzien van andere delen die gepolariseerd zijn met het doeldeel. Als de cliënt bijvoorbeeld zegt: “Ik vind het niet leuk omdat het me voortdurend bekritiseert”, dan kan de therapeut de cliënt voorstellen het deel dat er niet van houdt om te ontspannen, te vragen “een stap terug te doen”. Als gevolg daarvan zal de cliënt, omdat het gepolariseerde deel zijn emoties van het Zelf van de cliënt scheidt, een innerlijke verschuiving ervaren of niet, als het deel er niet toe bereid is om dit te doen.
De therapeut werkt met dit losmakingsproces (unblending) tot – in antwoord op de vraag “Hoe voel je je tegenover dit deel?” – de cliënt een antwoord geeft dat in toon en inhoud klinkt alsof het Zelf tot op zekere hoogte aanwezig is. Gebruikelijke Zelf-geleide antwoorden zijn: “Ik ben er nieuwsgierig naar”, “Ik vraag me af waarom het zo overstuur is” en “Ik vind het jammer dat het dit moet doen.” De cliënt begint dan de beschermer te leren kennen vanuit echte nieuwsgierigheid en zelfs empathie. Hierdoor zal de beschermer vaak onthullen dat het ballingen beschermt. De therapeut helpt de cliënt vervolgens om permissie te vragen om die ballingen te helpen, en verwoordt de angst van de beschermer om die toestemming te verlenen.
Voor cliënten met complexe traumatische aandoeningen kan het proces dat we zojuist hebben beschreven vele sessies duren. Bij een dergelijke cliënt zijn gepolariseerde delen terughoudend om zich van het Zelf van de cliënt los te maken te vertrouwen te hebben. Ze zijn bang voor het deel dat de cliënt probeert te leren kennen en zijn vaak overtuigd dat hun aanwezigheid het enige is dat de cliënt voor rampspoed behoedt. Vaak moet de therapeut rechtstreeks met deze delen praten over hun angsten, voordat ze een stap terug kunnen doen en toegang tot het Zelf van de cliënt toestaan. Vaak is de grootste angst die beschermers hebben, dat de cliënt overweldigd zal worden door de emoties van de ballingen.
Als ballingen van tevoren afspreken om niet te overweldigen als de cliënt dichtbij komt, dan zullen ze zich aan die overeenkomst houden en kan de cliënt dichtbij genoeg komen om ballingen te vast te houden en te troosten zonder volledig overspoeld te raken door hen en hun emoties. Wanneer dit proces aan beschermers wordt uitgelegd, lijken ze vaak te weten dat het mogelijk is en zullen ze toestemming geven om door te gaan met het benaderen van de balling(en). Op deze manier kunnen IFS-therapeuten veilig werken met uiterst broze innerlijke systemen.
Nadat de toestemming is verleend, richt de cliënt zich op de balling en gaat hij er een vertrouwensrelatie mee aan. Vervolgens vraagt de cliënt het deel om te laten zien wat het wil dat hij of zij weet waar het zijn emoties en overtuigingen vandaan heeft.
Wat delen nodig lijken te hebben om hun extreme overtuigingen en emoties (hun lasten) los te maken, is door de cliënt met compassie waar te nemen wat er met hen is gebeurd, vervolgens de scènes waarin ze bevroren zijn binnen te gaan, hen te helpen en naar een veilige plaats te brengen. Nadat dat is gedaan voor een balling, vraagt de cliënt vervolgens of de balling klaar is om de emoties en overtuigingen die het uit die ervaringen heeft gekregen, los te laten. Delen antwoorden meestal bevestigend. Eenmaal ontlast voelen delen gewoonlijk lichter aan, maar voelen ze zich soms ook leeg. Om deze reden worden deze delen aangemoedigd om benodigde kwaliteiten te verwelkomen, een proces dat het proces van ontlasten lijkt te bestendigen.
Ten slotte, om deze verandering te integreren in het grotere systeem, worden de beschermers van de balling uitgenodigd om deze te ontmoeten en zien zij dat het niet langer zo kwetsbaar is en worden ze aangemoedigd om nieuwe rollen te vinden nu ze niet langer zo beschermend hoeven te zijn. Vaak zullen die beschermers op dat moment dezelfde stappen zetten in de richting van ontlasten die de balling onderging.
Dit proces van ontlasten is een andere bijdrage van IFS aan het werken met complexe traumatische verstoringen. Het is belangrijk dat wanneer traumatherapeuten cliënten aanmoedigen om toegang te krijgen tot hun ballingen, ze niet alleen getuige zijn van de emotionele uitingen van die delen, maar ook de delen actief aanmoedigen om hun lasten af te leggen. Als dat niet gebeurt, kunnen cliënten met trauma die de deur openen voor hun balling, in de loop van de tijd weer terugvallen in belemmerende patronen, omdat ze de belemmerende emoties en overtuigingen van de ballingen hebben losgelaten in het grotere systeem in plaats van ze uit het systeem te zetten.
De doelen van IFS-therapie met cliënten met complex trauma zijn: (1) cliënten helpen al hun extreme delen te ontlasten, zodat ze uit hun managers, brandweerlieden of ballingen kunnen stappen en zij zo evenwichtige leden kunnen worden van een flexibele innerlijke familie; (2) om het vertrouwen van de delen in Zelfsturing te herstellen; en (3) om vanuit het Zelf met de buitenwereld in relatie te treden. Terwijl dit proces zich ontvouwt, rapporteren cliënten zich meer als een eenheid en geïntegreerd te voelen, ondanks het feit dat ze nog steeds gedifferentieerde delen hebben waar ze zich bewust van blijven. En ook al treden er nog steeds symptomen op, voelen ze meer vertrouwen en evenwichtigheid in hun relaties. Door veilige innerlijke hechting te ervaren, kunnen mensen ook veilige externe hechtingsbanden bevorderen en maken.

2 reacties

    1. Beste hr/mevr Nelissen, dank u wel voor een bezoek aan mijn website en uw reactie. Voor zover ik weet zijn er geen IFS therapeuten in jouw omgeving. Als je meer wilt weten en de afstand is te groot kunnen we een vrijblijvende kennismaking doen via beeldbellen. Hartelijke groet, Wisse Tanis

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: