Internal Family Systems Therapie (IFS)

We hebben allemaal een innerlijk systeem dat bestaat uit ‘delen’ die op een manier functioneren als leden van een gezinssysteem. Deze delen werken samen om een evenwicht te bewaren en net als in een gezin kan elk deel worden begrepen in de samenhang met andere delen. Zo kan bijvoorbeeld een innerlijke kritische stem gezien worden als een deel dat sterke (pijnlijke) gevoelens onder controle houdt. Deze delen nemen of krijgen hun rol en positie in wisselwerking met ervaringen met anderen en jouw wereld vanaf je jonge kindertijd.
Net als in relatie met anderen, hebben delen van het innerlijke familiesysteem grenzen – soms verstrengeld, soms elkaar uit de weggaand – en werken ze samen en/of elkaar tegen. In IFS therapie leer je niet alleen je delen kennen, maar ook hoe ze samenwerken (of niet) op een niet-oordelende, niet-pathologiserende manier: alle, ook de delen waar je last van hebt, zijn oké. Verder heeft elk van ons een onbeschadigde, compassievolle, nieuwsgierige kern, het Zelf genaamd die, eenmaal actief, onze delen weer in evenwicht brengt door vriendschap te ontwikkelen met hen: alle delen zijn welkom.

Wat is Internal family Systems Therapie (IFS)?

Allereerst, het is een vorm van transformatieve psychotherapie… en een empowerment paradigma.
Internal Family Systems is een krachtige, evidence-based model van psychotherapie. IFS gaat er van uit dat de geest meervoudig is. Onze innerlijke delen bevatten waardevolle kwaliteiten en ons kernzelf weet hoe te helen, waardoor we geïntegreerd en heel kunnen worden. In IFS zijn alle delen welkom.

IFS is een ook een beweging. Een nieuw, krachtig paradigma voor het begrijpen en harmoniseren van de geest en daarmee ook de grotere menselijke systemen. Een die mensen kan helpen te helen en die de wereld helpt om een meer compassievolle plek te worden.

IFS is in de jaren ’80 van de vorige eeuw ontwikkeld door Dr Richard Schwartz binnen een klinische setting in het behandelen van cliënten met ernstig trauma.

Het IFS-model

door: Wisse Tanis

Die ene ruimte doordringt alle wezens hier: een innerlijke wereldruimte. Geruisloos vliegen de vogels door ons heen. O, ik die groeien wil, ik kijk naar buiten en in mij groeit de boom. Ik ben bang, en het huis woont in mij. Ik ben op mijn hoede, en in mij is een schuilplaats. Geliefde die ik werd: het beeld van de schone schepping vlijt zich tegen me aan en huilt bij mij uit’. Rainer Maria Rilke (1914)

Delen
Het model IFS veronderstelt dat de natuurlijke staat van de geest is om subpersoonlijkheden of delen te hebben, elk met waardevolle kwaliteiten en talenten. Trauma’s en gehechtheidsverwondingen transformeren deze delen van hun waardevolle en gezonde toestand in beschermende of zeer kwetsbare toestanden die destructief kunnen zijn en het leven van de cliënt kunnen verstoren op manieren die eerder zijn beschreven. Deze transformatie zorgt ervoor dat cliënten (en veel van hun therapeuten) de delen verwarren met hun extreme manifestaties en als gevolg daarvan deze delen te bestrijden, te negeren of proberen ze te elimineren (dat wil zeggen, ze verwarren de delen met de lasten die de delen dragen, zich niet realiserend dat zodra delen hun lasten vrijgeven, zij kunnen terugkeren naar hun oorspronkelijke, functionele staat).

Ballingen
Enkele van de meest verwonde delen van de cliënt zijn ballingen die gehechtheidsverwondingen en traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Deze zijn meestal de meest gevoelige, spontane, onschuldige, speelse, kind-achtige delen van de cliënt die, na te zijn gekwetst, lasten van pijn, verraad, schaamte, shock en ongeloof dragen. Ze denken vaak dat ze waardeloos zijn en schuld dragen voor hoe ze werden behandeld. Vaker wel dan niet, ze zijn bevroren in de tijd geraakt tijdens kwetsende of traumatische periodes. Cliënten ervaren ballingen vaak als wanhopig behoeftig of als onthechte, afwijzende, innerlijke kinderen, op een manier die lijkt op de angstige of ontwijkende hechtingsstijlen van externe kinderen. Nadat deze delen verwond zijn geraakt (of belast), voegt de cliënt met trauma “nog meer pijn aan hun verwonding toe” door van hen te dissociëren om op afstand of onder controle te houden. Ze zijn opgesloten in wat vaak in de verbeelding van de cliënt wordt weergegeven als innerlijke kamers of afgronden, en veel cliënten vrezen hen zo zeer dat ze hen nooit meer willen voelen. Cliënten hebben daar een goede reden voor. Elke keer dat een van deze delen van streek is geraakt door een gebeurtenis en daardoor de balling naar voren treedt, voelen cliënten zich alsof ze worden overspoeld door emoties, en ze betreden de donkere wereld van het deel, geïmmobiliseerd, depressief, wanhopig behoeftig, en zeer kwetsbaar. Ze voelen zich alsof de traumatische gebeurtenissen zich opnieuw voordoen in het heden. Deze verbannen delen bevatten het gevreesde gevoel dat traumacliënten hun leven lang proberen te controleren en te reguleren.

Twee soorten beschermers
Om te voorkomen dat ballingen emotioneel “uitbreken”, hebben cliënten met trauma andere delen die hen proberen te beschermen tegen gebeurtenissen die de bannelingen zouden kunnen activeren, en tegen de gevreesde gevoelens die dan vrijkomen. Om die reden worden deze delen in IFS beschermers genoemd. Eén set beschermers is verantwoordelijk voor het voorkomen van alles wat ballingen zou kunnen schokken. Dit worden managers genoemd, omdat ze ernaar streven de prestaties, het uiterlijk, de relaties en alle aspecten van hun leven onder controle te houden zodanig dat ze zich veilig blijven voelen. Bij traumacliënten zijn het vaak de geharde, angstige delen die altijd zoeken naar en anticiperen op gevaar. Ze zijn ook de perfectionistische innerlijke zelf-critici die wanhopig proberen de cliënt ertoe te brengen om zich te gedragen op een manier die normaal lijkt, zodat ze geen pijn zullen lijden. Of ze bekritiseren om het vertrouwen te vernietigen, zodat cliënten geen enkel risico nemen. Managers houden ook cliënten chronisch gevoelloos en gedissocieerd om hun innerlijke omgeving te beheersen, zodat ze de gebeurtenissen uit de buitenwereld niet voelen. De andere set beschermers is nodig omdat, ondanks de inspanningen van de managers, ballingen nog steeds kunnen worden geactiveerd. Wanneer een cliënt de emoties van een balling begint te voelen, is er vaak een hectische reactie om onmiddellijk uit die staat te geraken. Brandweer delen springen in actie om het emotionele vuur te doven met ofwel een stemmingsveranderende stof (alcohol/drugs/eten) of een andere afleidende activiteit ingezet om de cliënt af te leiden totdat het vuur zichzelf uitbrandt. Brandweerlieden zijn vaak impulsief, reactief en bij cliënten met trauma kan het irrationeel en zelfdestructief lijken. Brandweerlieden zijn zichtbaar in gedragingen in de overdrive zoals eetbuien, alcohol, drugs, seks of eten. Ze zijn de onderlegger bij activiteiten als zelf-snijden, zelfmoordpogingen, nemen van risico’s, explosies van woede en plotselinge dissociatie of isoleren. Nogmaals, managers en brandweerlieden zijn beide beschermende delen die het doel delen om ballingen op afstand te houden. Het belangrijkste verschil tussen hen is het punt in de volgorde waarin ze werken. Managers voorkomen dat er triggers optreden die ballingen kunnen activeren. Brandweerlieden handelen nadat een balling van streek is geraakt.

Het Zelf
Omdat veel cliënten met complexe traumatische stressstoornissen zulke ernstige geschiedenissen en symptoomprofielen hebben, en omdat ze vaak grondig worden afgesloten of zeer emotioneel labiel (of elkaar afwissen), is het gemakkelijk te geloven dat ze zwakke ego’s hebben en veel nodig hebben van de therapeut. De belangrijkste ontdekking van het IFS-model is dat binnen dergelijke cliënten een onbeschadigde essentie bestaat die, eenmaal geopend, een effectieve leider van hun interne en externe werelden kan worden. Dit wordt het Zelf genoemd en de meeste traumacliënten zijn zich nauwelijks bewust van het bestaan ervan, omdat het wordt verdoezeld door hun andere delen. Toen, als een kind, het Zelf van de cliënt niet in staat was om hem of haar te beschermen tegen getraumatiseerd of misbruikt te zijn, verliezen de delen het vertrouwen in hun leiderschap en gaan in plaats daarvan ervan uit dat ze het systeem moeten overnemen en beschermen. Het herstel van het vertrouwen van delen in zelfsturing is een belangrijke drijfveer van IFS. Wanneer voldoende delen van een cliënt gaan vertrouwen dat het veilig is om te differentieren – om uit hun positie van dominantie te komen – zal de cliënt spontaan en snel de kwaliteiten manifesteren van goed leiderschap verbonden aan het Zelf. Deze kwaliteiten omvatten de volgende elementen van zelfsturing: nieuwsgierigheid, mededogen, kalmte, helderheid, vertrouwen, moed, creativiteit en verbondenheid. Cliënten beginnen zich vervolgens te verhouden tot hun delen op een manier die de delen helpen hun extreme emoties en overtuigingen te ontlasten en tot verandering te leiden.

Het Zelf van de therapeut
Een manier om IFS-therapie te begrijpen, is te beseffen dat de ‘delen’ van een cliënt veilig worden gehecht aan het Zelf van de cliënt in een proces dat vergelijkbaar is met het hechtingsproces tussen een liefhebbende ouder en een onveilig of ongeorganiseerd gehecht kind. Maar om dat mogelijk te maken heeft de cliënt toegang nodig tot het Zelf van de therapeut. Het is belangrijk om te benadrukken dat de mate waarin de therapeut toegang heeft tot zijn of haar Zelf, in plaats van het werken vanuit zijn of haar eigen beschermende delen, is de mate om waarin de IFS-interventies effectief zijn. Dit is vooral een uitdaging bij de cliënt met complex trauma, omdat deze beschermers heeft die niemand vertrouwen en therapeuten, die te dichtbij komen, uittesten of provoceren. Tegelijkertijd kunnen de ballingen van de cliënt wanhopig nabijheid willen zoeken en gaan idealiseren of sterk afhankelijk worden van de therapeut. Bovendien kunnen de gevaarlijke activiteiten van hun brandweerlieden waarschijnlijk de angstige, controlerende delen van therapeuten te oproepen.
Het behouden van persoonlijk Zelf-leiderschap bij dergelijke cliënten gaat beter wanneer de therapeut hun schommelende verschuivingen van de ene extreme toestand naar een andere niet ziet als een bewijs van ernstige pathologie of therapeutisch falen. Wanneer de therapeut daarentegen begrijpt dat dergelijke verschuivingen manifestaties zijn van zwaar belaste en beschermende delen van de cliënt, en ook vertrouwt dat het Zelf van de cliënt net onder de oppervlakte aanwezig is, is het gemakkelijker om niet te overreageren. Cliënten met ernstig trauma zijn buitengewoon gevoelig voor zelfbeschermende delen bij hun therapeuten en zullen daar sterk op reageren.

In IFS-training wordt veel aandacht besteed aan het leren van de therapeut om voor elke sessie Zelf-IFS-therapie te doen, zodat de delen van de ‘therapeut’ een stap terug kunnen doen en het Zelf van de therapeut toestaan aanwezig te zijn. Deze strategie resulteert in een grote afname van traditionele weerstand en een grotere ontvankelijkheid voor herstel. Omdat bij IFS het Zelf van de cliënt degene is die met de innerlijke delen van de cliënt werkt, is de therapeut meer een samenwerker die “het gebied kent” die zich opstelt als een gids of een partner. Juist vanwege deze samenwerking en de beschikbaarheid van het Zelf van de therapeut, is IFS-behandeling minder onderhevig aan de intense overdracht, projectie of afhankelijkheid die het werk met complexe traumacliënten zo kan karakteriseren. Een veilige, vertrouwende therapeutische relatie is belangrijk, maar de primaire herstelrelatie is tussen het Zelf van de cliënt en zijn of haar delen.

Stappen in IFS-therapie
Naarmate een cliënt zijn of haar problemen beschrijft, helpt de therapeut de cliënt om de betreffende delen te identificeren door te vragen naar emoties of gedachten rond het probleem. Nadat de cliënt heeft gereageerd, kan de therapeut reflecteren wat de cliënt zei, en de zin toevoegen: “dus een deel van je voelt…., klopt dat?” Bijvoorbeeld: “Dus een deel van je is voortdurend bang, en een ander deel maakt je voor dat belachelijk, klopt dat?”
Nadat de therapeut verschillende delen heeft geïdentificeerd, vraagt hij de cliënt of er één deel in het bijzonder is dat hij of zij zou willen leren kennen en helpen. Als de cliënt een deel kiest wat een balling zou kunnen zijn, dan vraagt de therapeut eerst om te werken met delen die niet willen dat de cliënt in de buurt komt van dat deel, omdat het belangrijk is om eerst met beschermende delen te beginnen voordat je naar ballingen gaat. De IFS-therapeut heeft groot respect voor de beschermers van een cliënt en helpt de cliënt eerst de beschermers te leren kennen en vriendschap met hen te ontwikkelen, alvorens toestemming te vragen om ballingen te benaderen. Nadat de cliënt zich op de beschermer heeft geconcentreerd en deze in zijn of haar lichaam lokaliseert, vraagt de therapeut de cliënt hoe hij of zij zich voelt ten opzichte van het deel. Het antwoord van de cliënt vertelt de therapeut hoeveel Zelf aanwezig is ten aanzien van andere delen die gepolariseerd zijn met het doeldeel. Als de cliënt bijvoorbeeld zegt: “Ik vind het niet fijn omdat het me voortdurend bekritiseert”, dan kan de therapeut de cliënt voorstellen het deel dat er niet van houdt om te ontspannen, te vragen “een stap terug te doen”. Als gevolg daarvan zal de cliënt, omdat het gepolariseerde deel zijn emoties van het Zelf van de cliënt scheidt, een innerlijke verschuiving ervaren of niet, als het deel er niet toe bereid is om dit te doen.
De therapeut werkt met dit losmakingsproces (unblending) tot – in antwoord op de vraag “Wat voel je ten aanzien van dit deel?” – de cliënt een antwoord geeft dat in toon en inhoud klinkt alsof het Zelf tot op zekere hoogte aanwezig is. Gebruikelijke Zelf-geleide antwoorden zijn: “Ik ben er nieuwsgierig naar”, “Ik vraag me af waarom het zo overstuur is” en “Ik vind het jammer dat het dit moet doen.” De cliënt begint dan de beschermer te leren kennen vanuit echte nieuwsgierigheid en zelfs empathie. Hierdoor zal de beschermer vaak onthullen dat het ballingen beschermt. De therapeut helpt de cliënt vervolgens om permissie te vragen om die ballingen te helpen, en verwoordt de angst van de beschermer om die toestemming te verlenen.
Voor cliënten met complexe traumatische aandoeningen kan het proces dat we zojuist hebben beschreven vele sessies duren. Bij een dergelijke cliënt zijn gepolariseerde delen terughoudend om zich van het Zelf van de cliënt los te maken te vertrouwen te hebben. Ze zijn bang voor het deel dat de cliënt probeert te leren kennen en zijn vaak overtuigd dat hun aanwezigheid het enige is dat de cliënt voor rampspoed behoedt. Vaak moet de therapeut rechtstreeks met deze delen praten over hun angsten, voordat ze een stap terug kunnen doen en toegang tot het Zelf van de cliënt toestaan. Vaak is de grootste angst die beschermers hebben, dat de cliënt overweldigd zal worden door de emoties van de ballingen.
Als ballingen van tevoren afspreken om niet te overweldigen als de cliënt dichtbij komt, dan zullen ze zich aan die overeenkomst houden en kan de cliënt dichtbij genoeg komen om ballingen te vast te houden en te troosten zonder volledig overspoeld te raken door hen en hun emoties. Wanneer dit proces aan beschermers wordt uitgelegd, lijken ze vaak te weten dat het mogelijk is en zullen ze toestemming geven om door te gaan met het benaderen van de balling(en). Op deze manier kunnen IFS-therapeuten veilig werken met uiterst broze innerlijke systemen.
Nadat de toestemming is verleend, richt de cliënt zich op de balling en gaat hij er een vertrouwensrelatie mee aan. Vervolgens vraagt de cliënt het deel om te laten zien wat het wil dat hij of zij weet waar het zijn emoties en overtuigingen vandaan heeft.
Wat delen nodig lijken te hebben om hun extreme overtuigingen en emoties (hun lasten) los te maken, is door de cliënt met compassie waar te nemen wat er met hen is gebeurd, vervolgens de scènes waarin ze bevroren zijn binnen te gaan, hen te helpen en naar een veilige plaats te brengen. Nadat dat is gedaan voor een balling, vraagt de cliënt vervolgens of de balling klaar is om de emoties en overtuigingen die het uit die ervaringen heeft gekregen, los te laten. Delen antwoorden meestal bevestigend. Eenmaal ontlast voelen delen gewoonlijk lichter aan, maar voelen ze zich soms ook leeg. Om deze reden worden deze delen aangemoedigd om benodigde kwaliteiten te verwelkomen, een proces dat het proces van ontlasten lijkt te bestendigen.
Ten slotte, om deze verandering te integreren in het grotere systeem, worden de beschermers van de balling uitgenodigd om deze te ontmoeten en zien zij dat het niet langer zo kwetsbaar is en worden ze aangemoedigd om nieuwe rollen te vinden nu ze niet langer zo beschermend hoeven te zijn. Vaak zullen die beschermers op dat moment dezelfde stappen zetten in de richting van ontlasten die de balling onderging.
Dit proces van ontlasten is een andere bijdrage van IFS aan het werken met complexe traumatische verstoringen. Het is belangrijk dat wanneer traumatherapeuten cliënten aanmoedigen om toegang te krijgen tot hun ballingen, ze niet alleen getuige zijn van de emotionele uitingen van die delen, maar ook de delen actief aanmoedigen om hun lasten af te leggen. Als dat niet gebeurt, kunnen cliënten met trauma die de deur openen voor hun balling, in de loop van de tijd weer terugvallen in belemmerende patronen, omdat ze de belemmerende emoties en overtuigingen van de ballingen hebben losgelaten in het grotere systeem in plaats van ze uit het systeem te zetten.
De doelen van IFS-therapie met cliënten met complex trauma zijn: (1) cliënten helpen al hun extreme delen te ontlasten, zodat ze uit hun managers, brandweerlieden of ballingen kunnen stappen en zij zo evenwichtige leden kunnen worden van een flexibele innerlijke familie; (2) om het vertrouwen van de delen in Zelfsturing te herstellen; en (3) om vanuit het Zelf met de buitenwereld in relatie te treden. Terwijl dit proces zich ontvouwt, rapporteren cliënten zich meer als een eenheid en geïntegreerd te voelen, ondanks het feit dat ze nog steeds gedifferentieerde delen hebben waar ze zich bewust van blijven. En ook al treden er nog steeds symptomen op, voelen ze meer vertrouwen en evenwichtigheid in hun relaties. Door veilige innerlijke hechting te ervaren, kunnen mensen ook veilige externe hechtingsbanden bevorderen en maken.

Een gedachte over “Internal Family Systems Therapie (IFS)

  1. Dag Viram, wat leuk om van je te horen! Wat goed om IFS naar Nederland te halen. Ik heb hier en daar wat verkennende gesprekken gevoerd met eerstelijnspsychologen, en mijn beroepsvereniging (NVRG) en kleine workshops gedaan in mijn eigen netwerk, maar voelde me vaak weer alleen in mijn ambitie. Daarbij ken ik mezelf vooral als therapeut en niet als een kartrekker. Ik ben ook erg enthousiast over IFS en werk er al een aantal jaren mee. Ik heb in 2017 level 1 in Barcelona gedaan en in 2018 een level 2 met Frank Anderson en een tweede level 2 in Barcelona met Nancy Sowell. IFIO nog niet gevolgd, maar gebruik het al wel. Level 3 staat nog op mijn lijstje want ik wil graag nog een keer met Dick Schwartz in de training zijn (en die zijn snel vol ;-)). Ik heb jaren in de jeugdzorg en gehandicaptenzorg gewerkt als orthopedagoog en systeemtherapeut en daarnaast een bescheiden eigen praktijk waarin ik een breed spectrum van relatie werk aanbied. Ik wil graag aansluiten bij jullie enthousiasme en misschien is elkaar ontmoeten een idee?
    Hartelijke groet,
    Wisse

Reacties zijn gesloten.