Gezinstherapie

In bewerking…….

Ouder kind relatie

Veel van mijn manier van werken komt overeen met de ‘Hechtingsgerichte Gezinstherapie’ en het werken met de ‘Cirkel van Veiligheid’. In deze twee modellen zijn ‘hechting’, het ‘omgaan met spanning en emoties’ en het uitwisselen van bedoelingen, aandacht en gevoel tussen ouder en kind.

De veiligheid van het kind en de ouder tijdens de therapie staan voorop. Bij de zoektocht naar de oplossing voor dat wat het kind kan belemmeren in zijn of haar ontwikkeling kijk ik vooral naar de zorg- en opvoedrelatie. Ik geloof dat houdingsaspecten als speelsheid, accepterend, nieuwsgierig en empathisch zijn de weg vrijmaakt om te groeien en een (zorg)relatie. Ik werk zelf op deze manier en nodig ouders (en kinderen) uit deze houdingsaspecten te ontdekken en te oefenen.
Een ander belangrijk kenmerk van mijn manier van werken is dat ik in het eerste stadium van de therapie alleen met ouders in gesprek ben. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de ouders in staat zijn om hun kinderen een veilige basis te bieden door die veiligheid eerst zelf in de samenwerking met mij te ervaren. vervolgens kijk ik naar de wijze waarop het contact met de kinderen wordt aangegaan en hoe er met hen wordt gecommuniceerd. Ook heb ik aandacht voor (gezins)trauma’s, van zowel ouder(s) als kind en het omgaan met gevoelens van schaamte.