Wat is PACT?


PACT, (psychobiologische benadering van relatietherapie) ontwikkeld door Dr. Stan Tatkin, is een samengaan van hechtingstheorie, neurowetenschap en spanningsregulatie. PACT kan paren met uitdagende relatieconflicten helpen en is ontwikkeld op basis van actueel onderzoek op drie gebieden:

Neurowetenschap
De studie van het menselijk brein en zenuwstelsel. Begrijpen hoe deze werken, biedt een fysiologische basis om te begrijpen hoe mensen handelen en reageren binnen relaties. In een notendop: sommige delen van je brein zijn aangelegd om dreiging en gevaar te verminderen en veiligheid te zoeken, terwijl andere delen zijn ingericht om wederkerigheid en liefdevolle verbinding tot stand te brengen.

Hechtingstheorie
Deze theorie biedt een verklaring voor de biologische behoefte om je met anderen te verbinden. Ervaringen in vroege relaties vormen een blauwdruk wat betreft het gevoel van veiligheid en zekerheid die je meeneemt in volwassen relaties. Onzekerheid en onveiligheid die je met je meedraagt, kunnen verstoringen veroorzaken in intieme relaties.

Biologie van de menselijke opwinding (arousal)
Het vermogen om bewust van moment tot moment met je energie, alertheid en bereidheid tot betrokkenheid om te gaan.

Hoe werkt het? We maken allemaal onze verhalen over onszelf in relatie tot anderen en meestal willen we onszelf en elkaar begrijpen door deze verhalen met elkaar of met anderen te delen. Toch wordt veel van wat we doen gedreven door snelwerkende processen en gevoelsregulerende vaardigheden die in de rechterhersenhelft zijn gevormd als onderdeel van het procedurele geheugen (dit geheugen gebruiken we bij gewoontevorming en het aanleren van vaardigheden). Onze vroege relatie-ervaringen creëren niet alleen een psychologische blauwdruk voor hoe we onszelf en anderen zien (onze verhalen), maar bepalen ook hoe we ons gedragen in toekomstige relaties. Ze beïnvloeden ook de ontwikkeling van hersenstructuren die later in het leven verantwoordelijk zijn voor reguleren van gevoelens. Deze herinneringen (wanneer ze zich laten zien in psycho-biologische onbewuste gedragingen / microbewegingen in het lichaam en het gezicht) kunnen onze bewuste verhalen weerleggen of juist ondersteunen. Ze beïnvloeden ook hoe we ons naar mensen toe en van hen af bewegen en hoe we mensen ertoe brengen om naar ons toe en van ons af te komen, vooral in tijden van stress en dreiging. Dit is een van de manieren waarop het verleden kan worden waargenomen als plaatsvindend in het heden.
Toegang tot deze processen kan aanwijzingen opleveren over onderliggende problemen met betrekking tot hechtingsstijl en het reguleren van spanning die ten grondslag liggen aan hoge en chronische niveaus van stress bij intieme relaties. Vanuit deze waarneembare informatie wordt niet alleen het ‘verhaal’ van de relatie als materiaal gebruikt om te kijken wat er werkelijk aan de hand is als een paar in therapie is.

PACT is erop gericht om intieme relaties in de richting van veilig functioneren te bewegen. Veilig functioneren kenmerkt zich door kwaliteiten als aandacht, echte wederkerigheid, afstemming en sensitiviteit. Deze eigenschappen worden als gezien als belangrijk voor de psychologische en neurologische ontwikkeling, evenals voor ons sociaal-emotioneel functioneren.
In PACT, met behulp van specifieke interventies (bijv. vragen stellen om psycho-biologische reacties uit te lokken; specifieke interactionele gebeurtenissen in scène zetten; en moment-tot-moment verschuivingen in interne toestanden volgen, zoals waarneembaar in het gezicht en in het lichaam, en deze bewust maken) kan leiden tot krachtige onthullingen over wat er werkelijk aan de hand is in intieme relaties met chronische stress. Vervolgens nodigt dit intieme relaties uit om te bewegen in de richting van herstel en groei en naar veiligheid en vertrouwen.